Melkoinen väite, kun ajattelee, miten meille on paukutettu päähän päinvastaista vuosikymmeniä. Mutta asia on todella kuten sanoin, Diapam ei aiheuta riippuvuutta.

 
Olen käyttänyt diatsepaamia tämän puhdistusprojektin aikana nyt pian 5 vuotta. Annos ei ole noussut, se on seurannut oireita, pysyen keskimäärin 6-10mg/vrk pitkällä aikajänteellä. Annostelun tavoitteena on edelleen pelkästään pitää virtsan ph kuuden tienoilla, ja estää kipua aiheuttava aortan supistuminen.
 
Olen pitänyt vuosien varrella useita taukoja lääkityksessä. Lääkityksen lopettamisen aiheuttamat oireet ovat suorassa suhteessa happojen aiheuttamiin oireisiin, ja nyt olin vihdoin ja viimein sellaisessa tilanteessa, että kehossani ei ollut enää vuotavia kertymiä vyötärön yläpuolella, vaan kaikki myrkyt tulivat jaloista. Ylävartalossa ei tuntunut lihaskireyttä missään, kun taas vyötäröstä alaspäin jalat olivat niin krampissa, että oli vaikea päästä kävelemään. Tällä kerralla lääkitys loppui seinään 10mg annostuksesta, aiemmin olen lopettanut 4-6mg:sta jolloin kofeiinikrampit ovat voimistuneet joka puolella kehoa.

Kalsiumin, magnesiumin, halvan lopettaminen ja ruokavalion muuttaminen puriinipitoiseksi aiheuttaa täsmälleen samoja oireita, kuin Diapamin käytön lopettaminen oirejakson aikana. Näin ollen, diatsepaamin käytön lopettamisen yhteydessä esiintyvät oireet eivät voi aiheutua diatsepaamista vaan aiheuttaja on todennäköisimmin dimetyylivirtsahappo, jonka pitoisuutta diatsepaami säätelee.
 
Diatsepaami auttaa munuaisia poistamaan kramppeja aiheuttavia myrkkyjä kehosta kumoamalla näiden myrkkyjen aiheuttaman verisuonten supistumisen, joka koskee koko verisuonistoa, ei pelkästään munuaisia. Kun lääkitys lopetetaan, alkaa myrkkyjen pitoisuus veressä nousta, aiheuttaen oireiden pahenemisen. Tätä ilmiötä pidetään riippuvuuden osoituksena, ilman että vieroitusoireiden mekanismia on tutkittu.
 

Alkoholisteilla esiintyvät krampit ja delirium aiheutuvat samalla mekanismilla. Alkoholin nauttiminen sulattaa kiteytyneitä happoja voimakkaasti, ja pitkän juomaputken jälkeen happojen sulaminen jatkuu voimakkaana senkin jälkeen, kun alkoholin saanti on lopetettu. Diatsepaami on perinteinen lääke alkoholivieroituksessa, joka estää tehokkaasti kramppeja ja deliriumia, mutta sen toimintamekanismia ei ole ymmärretty, eikä ymmärretä vieläkään muualla kuin tässä blogissa.

Diatsepaamin vaikutus munuaisten verenkiertoon on äärimmäisen helppo ja nopea tutkia. Kun kofeinismin oireet ovat pahimmillaan, suoritetaan munuaisten verenkierron radiografinen tutkimus. Tutkimuksen aikana annostellaan suoneen hitaasti diatsepaamia, kunnes munuaisten verisuonisto on laajentunut normaaliksi. Tätä ei ole tietääksen koskaan kokeiltu missään muualla, kuin laboratoriossa in vitro, enkä usko, että Suomessakaan ryhdytään tekemään lääketieteen historiaa kokeilemalla asia ihmisellä in vivo tässä poliittisessa tilanteessa. Lääkepolitiikka pysäyttää lääketieteen kehityksen. Pitämällä myrkyt kehossa, niiden aiheuttamia oireita voi lääkitä useilla kalliilla patenttilääkkeellä. On siirrytty sairauksien hoitamisesta ja parantamisesta niiden taloudelliseen hyödyntämiseen.

Päivitys 27.5.2015

Tästä asiasta on noussut jonkin verran suunkopua koska diatsepaamin toimintamekanismia ei ole ymmärretty.

Olen käyttänyt diatsepaamia vuodesta 2009, pitäen pari kertaa vuodessa tauon. Alussa lopetusoireet olivat suoraan helvetistä, nyt ainoa seuraus on kihtioireiden lievä paheneminen, joka helpottuu parhaina päivinä lisäannoksella halvaa. Otan diatsepaamiannoksen yleensä vasta siinä vaiheessa heräämisen jälkeen, kun tunnen, miten voimakasta käsien hikoilu ja tinnitus ovat. Niiden perusteella pystyy arvioimaan miten paha päivä on tulossa ja mikä olisi pienin mahdollinen annos diatsepaamia korjaamaan tilanteen. Annos saattaa olla 10mg päivässä pitkiä aikoja, mutta joskus tulee kausia, jolloin uraattien sulamisesnopeudessa tapahtuu suurempaa vaihtelua ja annoksen voi pienentää, tai jättää kokonaan pois, kun taas joinakin päivinä oireet ovat niin voimakkaat, että tarvitaan 1½-2 kertainen annos. Keskimääräinen annos pitkällä aikavälillä on kuitenkin pysynyt samana, 10mg.

Olen myös mitannut tauon vaikutukset veren uraattipitoisuuteen ja virtsan happamuuteen; tulokset ovat päivänselvät. Diatsepaamin lopettaminen kohottaa veren uraattipitoisuutta, kun taas virtsan happamuus vähenee. Munuaiset siis lakkaavat erittämästä virtsahappoja verestä virtsaan, kun lääkitys lopetetaan. Veri- ja virtsa-arvot palautuvat entiselleen ja kofeiinijäämien aiheuttamat oireet helpottavat, kun lääkitys aloitetaan uudelleen.

Diatsepaamin vaikutuksia ja mahdollisia vieroitusoireita ei ole tietääkseni tutkittu täysin kofeiinivapailla koehenkilöillä. On tietysti mahdollista, että vieroitusoireita saattaa tulla todella suurilla annoksilla pitkäaikaiskäytössä sellaisillekin henkilöille, joilla ei ole elimistössä mitään sellaisia. oireita aiheuttavia myrkkyjä, joiden farmakologiaan diatsepaami vaikuttaa siten, että ne vapautuvat kudoksista verenkiertoon jollakin mekanismilla. Täsä ei ole tutkittu, eikä varmasti tulla tutkimaankaan koska diatsepaami halutaan pois tehokkuutensa takia. Se kilpailee samoista humpuukidiagnooseista uusien kalliiden patenttilääkkeiden kanssa, jotka tuottavat lääketeollisuudelle kymmeniä-satoja kertoja suuremat voitot.

Summa summarum. Pienen diatsepaamiannoksen käyttämisen aiheuttamaa huolta voi verrata siihen, että se estää munuaisia vahingoittumasta heikentyneen verenkierron aiheuttaman hapenpuutteen takia, samoin kuin muita kofeiinijäämien aiheuttamia oireita, jotka saattavat olla jopa hengenvaarallisia. Ottakaa suhteellisuudentaju käyttöön, älkääkä lukeko tätä, kuin piru raamattua.

Päivitys 2.8.2015 

Tällä hetkellä diatsepaamin tarve vaihtelee nollasta kaksinkertaiseen annokseen. Välillä saattaa kulua päivä tai pari ilman lääkitystä ja ilman mitään oireita, joskus seurauksena on pelkästään aamutinnituksen ja käsien hikoilun jatkuminen pitempään, kuin diatsepaamilla. Virtsahappojen sulamisen aiheuttamat kivut voimistuvat hiukan ja kestävät pitempään, samoin satunnaiset krampit purkautumiskohdan välittömässä ympäristössä. Mitään ylimääräisiä kramppeja muualla kehossa tai jatkuvia kramppeja tai ahdistuneisuutta tms ei esiinny. Suurempia annoksia tarvitaan ainoastaan, kun jokin isompi kertymä purkautuu voimakkaasti ja sitä jatkuu useita päiviä. Silloinkin kramppeja tulee lääkkeen lopettamisen seuraksena ainoastaan pohkeisiin asti. 1½ vuotta sitten krampit ulottuivat vyötärön korkeudelle lääkitystauolla.

Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että aloitin diatsepaamin käytön jo käyttäessäni kofeiinia. Syinä käytön aloittamiseen olivat ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö, sekä lihaskireys ja krampit ja kihtikivut oikeassa jalkaterässä. Lääkitys auttoi kaikkiin edellä mainittuihin oireisiin, ja lääkkeen käytön lopettaminen toi oireet takaisin entistä pahempina.


Näyttää koko ajan enemmän ja enemmän siltä, että diatsepaamin lopetusoireet aiheutuvat siksi, että niiden hillitsemä munuaisten vajaatoiminta alkaa uudelleen, nostaen veren virtsahappopitoisuutta, joka aiheuttaa kofeinismin oireita. Diatsepaamista ei pitäisi jäädä elimistöön sellaisia molekyylejä, jotka häiritsevät lihassolujen protonipumppuja siten, että solunsisäinen kalsiumtaso laskee niin alas, että lihas alkaa kramppaamaan kalsiumin siirtyessä lihassäikeiden väliin ja muodostaessa sidoksia säikeiden välille jolloin lihas jäykistyy ja kramppaa.

Päivitys 10.09.2021

Eräs vanhempi lääkäri oli tutkinut kofeiinia nuorempana, ja hän sanoi minulle Diapamin olevan kofeiinin vastamyrkky.