Kahvi ja vieroitusoireet

Lisätietoa aiheesta
Klas Winell
19.6.2018
 • Kahvin juominen voi pahentaa tupakasta vieroittautumisoireita, koska kahvin aineenvaihdunta hidastuu nikotiinin vaikutuksen poistuttua elimistöstä.
 • Tupakoinnin lopettavaa tulisi kehottaa vähentämään kahvijuontia.
 • Kahvi voi lisätä relapsin vaaraa, koska niitä nautitaan usein samaan aikaan, jolloin mielihyväkeskuksessa syntyy synerginen vaikutus.
 • Swanson 1 käsittelee laajassa katsausartikkelissa vuosina 1972–1993 julkaistujen kahvin ja tupakan välistä vaikutusta käsittelevien epidemiologisten ja kokeellisten tutkimusten tuloksia.
  • Kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu, että nikotiini nopeuttaa kahvin sisältämän kofeiinin hajoamista maksassa.
  • Tupakoijan kofeiinin metabolia on keskimäärin 60 % nopeampi kuin tupakoimattomien, mutta aineenvaihduntaan vaikuttavat yleiset tekijät, kuten
   • ikä
   • sukupuoli
   • maksan toiminnan perinnölliset ominaisuudet ja
   • maksasairaudet.
 • Kun tupakoija lopettaa tupakoinnin kofeiinin aineenvaihdunta hidastuu ja puoliintumisaika pitenee ja kofeiinin pitoisuus elimistössä suurenee 6.
 • On mahdollista, että paljon kahvia nauttivalla henkilöllä osa vieroitusoireista aiheutuisi suurentuneesta kofeiinin pitoisuudesta.
 • Kahvin juominen voi lisätä uudelleen aloittamisen vaaraa kolmen eri mekanismin kautta 2:
  • Palkitseva käyttäytyminen: kahvin juominen on myös yleisempää tupakoijilla ja siten kahvinjuonti voi olla ympäristötekijä, joka lisää tupakointia tietyillä henkilöillä 3. Psyykkinen stressi voi johtaa lisääntyneeseen tupakointiin ja kahvin kulutukseen. Kun henkilö kokee stressin hetkellisesti lieventyvän toisen nautintoaineen nauttimisen yhteydessä, hän yhdistää kaksi ainetta toisiinsa. Kuitenkin sekä kofeiini että nikotiini pitkään käytettynä itse asiassa altistavat stressin fysiologisille vaikutuksille 1, 2.
  • Biologisen vasteen voimistuminen: kahvin juominen tupakoinnin yhteydessä lisää nikotiinin vaikutusta 4. Tutkimuksissa on havaittu, että tupakointi on kaksi kertaa yleisempää kahvin juomisen jälkeen kuin ennen sitä 1. Sekä resiprookkinen vaikutus eli kofeiini ja nikotiini kumoavat toistensa sivuvaikutuksia. Kofeiini lisää ahdistuneisuutta, jota nikotiini helpottaa tupakoivilla henkilöillä 1.
  • Geneettinen alttius: eläinkokeissa ja kaksostutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että yleisesti nautintoaineiden käyttöön altistavat geenit altistavat muun muassa kahville ja tupakalle 5.

Kirjallisuutta

 1. Swanson JA, Lee JW, Hopp JW. Caffeine and nicotine: a review of their joint use and possible interactive effects in tobacco withdrawal. Addict Behav 1994;19:229-56 PubMed
 2. Dursun SM, Kutcher S. Smoking, nicotine and psychiatric disorders: evidence for therapeutic role, controversies and implications for future research. Med Hypotheses 1999;52:101-9 PubMed
 3. Tanda G, Goldberg SR. Alteration of the behavioral effects of nicotine by chronic caffeine exposure. Pharmacol Biochem Behav 2000;66:47-64 PubMed
 4. Shoaib M, Swanner LS, Yasar S ym. Chronic caffeine exposure potentiates nicotine self-administration in rats. Psychopharmacology (Berl) 1999;142:327-33 PubMed
 5. Swan GE, Carmelli D, Cardon LR. The consumption of tobacco, alcohol, and coffee in Caucasian male twins: a multivariate genetic analysis. J Subst Abuse 1996;8:19-31 PubMed
 6. Swanson JA, Lee JW, Hopp JW ym. The impact of caffeine use on tobacco cessation and withdrawal. Addict Behav 1997;22:55-68 PubMed

 

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito