Faktat:

 

Kofeiini metaboloituu enimmäkseen virtsahapoiksi.
Kofeiinilla ja sen aktiivisilla aineenvaihduntatuotteilla on hyvin samankaltaisia vaikutuksia keskushermostoon.
Kofeiini alentaa veren virtsahappopitoisuutta.
 
Kofeiini kertyy kehoon ja sitä on päivittäiskäyttäjällä veressä 24/7.
Tämän kertymän lisäksi on otettava huomioon, että 35% nautitusta kofeiinista sitoutuu proteiineihin, joka ei näy veren pitoisuudessa.

Denaro et al, 1991, Effects of caffeine with repeated dosing.
 
Paraksantiini on kofeiinin pääasiallinen aineenvahduntatuote (85%), silti sitä poistuu virtsan mukana vain häviävän pieni murto-osa, suhteessa sen pienempien päämetaboliittien jäämiin.

 Benowitz et al, 1995
sivu 28

Paraksantiinin pääasiallisesta aktiivisesta metaboliitista 1,7 dimetyylivirtsahaposta, poistuu vain häviävän pieni murto-osa virtsan mukana.
 
Lelo et al, 1989, Paraxanthine metabolism in humans: determination of metabolic partial clearances and effects of allopurinol and cimetidine.
 
Kofeiini estää adenosiinia ja tehostaa adrenaliinia ja noradrenaliinia. Adenosiini on tärkein verisuonia laajentava välittäjäaine, kun taas adrenaliini ja noradrenaliini supistavat niitä. kertymiä voi syntyä verisuonistoon sileitä lihaksia ympäröivään sidekudokseen ja aiheuttaa kroonista verenkierron heikkenemistä pitämällä suonen sileät lihakset supistustilassa Koska kofeiini vaikuttaa voimakkaasti kaikkien keskeisten välittäjäaineiden tasoihin, sen vaikutus on systeeminen. Paitsi keskushermostoa, sen vaikutus solun sisäiseen kemialliseen tasapainoon laajentaa sen vaikutuksen koskemaan koko kehon jokaista solua, jota kautta se muuttaa elinten toimintatapoja ja aiheuttaa oireilua, jotka perustuvat yksilöllisille perinnöllisille ja ympäristötekijöille.
 

Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 1992;108(19):1667 Leo Hirvonen, Kahvi ja terveys   Artikkeli on piilotettu lehdestä, mutta minulla on siitä kopio.

"Suun kautta nautitun kofeiinin väkevyys veressä on suurimmillaan 1–2 tunnin kuluttua. Puoliintumisaika on muutamia tunteja (Somani ja Gupta 1988), ja se on lyhyempi tupakoijilla ja kahvia runsaasti juovilla kuin näitä aineita käyttämättömillä. Kofeiinista muodostuu useita metaboliitteja, joista tärkeimmät ovat paraksantiini ja 1,7-dimetyyliksantiini. Vain vähäinen osa kofeiinista poistuu sellaisenaan ja osa saattaa oksidoitua täysin. Kofeiinin metabolia näyttää riippuvan annoksesta epälineaarisesti, mikä merkitsee metyyliksantiinien kertymistä elimistöön ja haittojen suhteetonta voimistumista annoksen suuretessa (Denaro ym. 1990).

 
 
Adrenaliini ja noradrenaliini supistavat munuaisten verisuonia, heikentäen läpivirtausta ja kohottaen munuaisten sisäistä verenpainetta. Tilaa kutsutaan munuaisten vajaatoiminnaksi, joka estää virtsahappojen erittymisen verestä virtsaan, aiheuttaen kroonisen virtsamyrkytyksen eli uremian, jonka oireet ovat sattumoisin samat, kuin paraksantiinimyrkytyksen oireet. Heikentyneen verenkierron vuoksi munuaiset saavat vähemmän ravinteita ja happea, ja niiden solujen, kuten kaikkien muidenkin solujen sisäinen kemiallinen tasapaino on hyökkää/pakene-valmiudessa 24/7. Tästä saattaa seurata munuaisten solukuolemaa, nekroosia ja lopulta munuaisten täydellinen toimimattomuus.
 
Kun verenkierron heikkeneminen ja munuaisfunktion muutos kohottavat kehon virtsahappopitoisuutta, nousee pitoisuus veressä niin korkeaksi, että virtsahapot alkavat kiteytyä sellaisiin kudoksiin, joissa nesteiden virtaus on hidasta, kuten luustoon, sidekudokseen ja rasvaan. Happotason aleneminen veressä on tutkimusten mukaan suhteessa käytetyn kofeiinin määrään, joten mitä enemmän käytät, sitä tehokkaammin hapot kiteytyvät kudoksiin.

Kofeiinin lääketieteellinen vastamyrkky, ja myös samalla täsmälääke virtsahappokertymien poistoon munuaisten kautta on diatsepaami, koska se laajentaa munuaisten verisuonia, jolloin verenkierto munuaisissa tehostuu, ja virtsahappojen poistuminen kiihtyy. (Itselläni 6mg/vrk laski veren virtsahappopitoisuutta 1mg/dl, joka on merkittävä lasku. Tämän lisäksi virtsan ph laski kahdeksasta hiukan yli kuuteen eli munuaiseni eivät poistaneet virtsahappoja lainkaan ilman diatsepaamia. Oireet helpottivat lähes siedettäviksi ja tummat silmänaluset katosivat.)
 
Monasterolo et al, 1996, Vascular and tubular actions of diazepam in isolated and perfused rat kidney.

Monasterolo et al, 2003, Reversal of benzodiazepine-induced renal vasculature relaxation with flumazenil.

Monasterolo, Elias, 1993, Evidence that diazepam elicits alterations on rat renal function.
 

Diatsepaami relaksoi myös aortaa, joka supistuu kehosta purkautuvien happojen vaikutuksesta. Aortakipu tuntuu selkeimmin istuessa takakenossa, ja selällä tai vasemmalla kyljellä maatessa. Kipu tuntuu suunnilleen lapaluun kohdalla hiukan selkärangan vasemmalla puolella syvällä selän sisällä, ja voi levitä myös kyljen kautta rinnan puolelle. Diatsepaamilääkitys estää kofeinistin aortanpullistumia ja repeämisiä kahdella mekanismilla, rentouttamalla aortaa ja poistamalla verestä aortaa supistavia ja verenpainetta nostavia kofeiinijäämiä.

Galindo et al, 2001, Synergistic interaction of diazepam with 3',5'-cyclic adenosine monophosphate-elevating agents on rat aortic rings.
 
 
Kuvia erilaisista kihtikertymistä.


Olen selvittänyt kofeiinin aineenvaihdunnan tuntemattomia puolia etsimällä selitystä omille oireilleni tieteellisistä tutkimuksista. Olen hoitanut itseäni kofeiinivieroituspotilaana näiden periaatteiden mukaisesti ja todistanut päätelmieni paikkansapitävyyden paitsi omilla kokemuksilla, myös muiden, jotka ovat toimineet samoilla perusteilla.
 
Kofeiinin käytön vähentäminen ei ole ratkaisu koska pienetkin määrät kofeiinia vain lisäävät kehon happokuormaa entisestään. Kofeiini ei poistu kehosta itsestään kahdesta syystä. Niin kauan, kuin kehon happamuus on liian korkealla, kiteytyneet happojäämät eivät sula. Jäämät sulavat kyllä itsestäänkin vaihtelevalla nopeudella kertymien tulehtuessa ajoittain syystä tai toisesta, mutta vaikka ne sulavat, valtaosa niistä ohjautuu takaisin kudoksiin koska ne sulkevat munuaiset samantien ilmaantuessaan verenkiertoon.

Kun veressä olevan kofeiinin konsentraatio nousee hyvin hitaasti, se aiheuttaa hitaasti etenevän kroonisen myrkytystilan, kofeinismin. Kofeinismissa aivopuoliskojen väliset yhteydet eivät toimi normaalisti, ja muisti ja oppimiskyky heikkenevät, joka aiheuttaa depersonalisaatiota. Kun kuva omasta minästä hämärtyy, on mahdoton tiedostaa persoonallisuusmuutoksia, joita kofeiinin käyttö tuo mukanaan kuten aggressiivisuus, putkinäköisyys, älykkyysosamäärän lasku jne. Kofeinismissa aivot toimivat lievässä psykoosissa, eikä sellaista tilaa ole helppo tiedostaa itse. Vasta lopettamisen jälkeen alat tunnistaa uudelleen itsesi kun persoonallisuutesi ja ajattelukykysi alkavat normalisoitua. Aktiivisella hoidolla vaikutus voi olla dramaattisen nopea.

Ryhtymällä poistamaan kehoon kertyneitä virtsahappoja tämän periaatteen mukaisesti, useimmat kofeinismioireet alkavat helpottaa vuorokaudessa tai parissa. Kofeinismin aiheuttamissa psyykkisissä ongelmissa, kuten masennuksessa ja ahdistuneisuudessa, nopea hoitovaste ehkäisee itsemurhia. Veren korkealla kofeiinipitoisuudella on todettu selvä korrelaatio vaikeaan masennukseen, ja masennuksella on todettu 80% korrelaatio itsemurhiin.

Jos juot päivittäin 5 pientä kupillista suodatinkahvia 30 vuoden ajan, etkä saa kofeiinia mistään muualta, sinulla on laskennallisesti keskivertometabolialla noin 1,6 kiloa tappavaa myrkkyä kiteytyneenä kudoksiisi. Jos ne sulavat liian nopeasti, kuolet. Tosiasiassa kertymä on pienempi koska myrkkyjäämiä poistuu pieniä määriä virtsassa, ukosteissa, ysköksissä ja isojen hikirauhasten kautta sekä ihon läpi ylensä, mutta kertymän määrä vaikuttaa lähinnä puhdistusajan pituuteen, kun taas sulamisen nopeudella on huomattavasti suurempi merkitys itse hoidon kannalta.

Kofeiinin pitkäaikaiskäyttö on, kuin ajaisi autolla kapeaan umpikujaan. Sinulla ei ole hajuakaan missä olet, ja ulos et pääse, kuin hitaasti peruuttamalla. Happojäämien neutralointi ja poisto ravitsemuksella on prosessi josta tulee elämäntapa pakostakin. Voit joutua taistelemaan vuosikausia äärimmäisen tarkalla ruokavaliolla ja rajoitetuilla elämätavoilla pitääksesi happojen sulamisen aiheuttaman oireilun kurissa. Pahimmassa tapauksessa väärät valinnat voivat tappaa akuuttiin kofeiinimyrkytykseen, mutta mitään muuta keinoa ei ole.

Pahinta tilanteessa on se, että kofeiinin vaikutus aivoihin muistuttaa psykoosin mekanismia, joten kofeiinin päivittäiskäyttäjä on kaiken aikaa jonkin asteisessa psykoosissa, eikä hän niin ollen kykene tiedostamaan tilaansa päihderiippuvaisena, ja sen mukana menettämäänsä kykyä nähdä asiat laajemmassa kokonaisuudessa. Kofeinisti on hyvin usein jonkin verran ahdaskatseinen, epäluuloinen, pakkomielteinen ja maaninen elämänsä suhteen, ja välinpitämätön tai jopa aggressiivinen kofeiinia koskevaa todenmukaista informaatiota kohtaan.
 
Main_symptoms_of_Caffeine_overdose.jpg

Muistutus!


“Long-term overuse of caffeine can elicit a number of psychiatric disturbances in adults. Two such disorders recognized by the American Psychiatric Association (APA) are caffeine-induced sleep disorder and caffeineinduced anxiety disorder. In some individuals, large (ingestion of 500 mg caffeine or more) amounts of caffeine can induce anxiety severe enough to necessitate clinical attention. This caffeine-induced anxiety disorder can take many forms, from generalised anxiety, to panic attacks, obsessive-compulsive symptoms, or even phobic symptoms. Because this condition can mimic organic mental disorders, such as panic disorder, generalised anxiety disorder, bipolar disorder, or even schizophrenia, a number of medical professionals believe caffeine-intoxicated people are routinely misdiagnosed and unnecessarily medicated when the treatment for caffeine-induced psychosis would simply be to withhold further caffeine. A study in the British Journal of Addiction concluded that caffeinism, although infrequently diagnosed, may afflict as many as one person in ten of the general population (Nehlig et al. 1992).”
Norden org / Evira: Risk assessment of caffeine among children and adolescents in the Nordic countries

Olen kehittänyt erittäin tehokkaan menetelmän, jolla myrkylliset kofeiinijäämät poistetaan kehosta. Masennus, ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö poistuvat jopa vuorokaudessa. Hoito toimii todistetusti myös muihin mielenterveyden oireisiin, Chronin tautiin, lihasjäykkyyteen ja kramppeihin, diabetekseen ja ms-taudin/als:n oireisiin. Nämä ovat diagnosoituja tapauksia.