Kannattaa.

Miksi?

Varakkaalle siksi, että sillä ei ole mitään terveyttä edistävää vaikutusta; päinvastoin.

Minulle se kannattaa samasta syystä, mutta myös siksi. että se maksoi minulle noin reilu 10% noin  €750 kuukasiansiosta. 2008 poltin 40-50 käsin käärittyä sätkää/vrk. Lopetin samana vuonna kofeiinin käytön, alkoholi oli jäänyt jo 2007 keväällä. Aloin poistella samaan aikaan vaiston sanelemana ja kehon todistuksen perusteella ruokavaliostani myös terveydelle haitallisia aineksia, kuten lihan, kalan, viljatuotteet, maitotuotteet ym. Jokainen toimenpide tuntui positiivisena muutoksena terveydentilassani.

Lopetin 2008 Helmikuun puolivälissä kofeiinin käytön, jolla oli ehdottomasti voimakkaimmat positiiviset vaikutukset terveydentilaani. 85 alkaneet paniikkihäiriön päivittäiset oireet ja pelottavan kivuliaat, useampia kertoja päivässä esiintyneet rytmihäiriöt katosivat viikossa, loput parissa kuukaudessa. Sain heittää nurkkan leveän alaselän tukivyön ja kävelykepin, jotka olivat välttämättömiä pystyäkseni seisomaan ja kävelemään vajaan kilometrin kerralla. Jo viikon päästä lopettamisesta pystyin tekemään 12 kilometrin lenkin päivässä ilman mitään ongelmia ja 2010 70 kilometrin lenkin polkupyörällä. Aiemmin pyöräily ei onnistunut lihasheikkouden ja tasapainohäiriöiden takia lainkaan.

Olen yrittänyt lopettaa joskus vuosikymmeniä sitten, mutta viiden minuutin jälkeen viimeisistä savuista, aloin kiipiä seinillä ja tonkia pitkiä jämiä tuhkakupeista ja roskiksesta.

Noin viikon kuluttua aloin herätä joka yö noin 4:n aikaan todella tuskallisiin suostokramppeihin, jokta kestivät noin tunnin, pari. Parin viikon kuluttua laitoin Aromaa piippuun ja vedin kahdet savut. Seuraavaksi makasin 2 tuntia kylmät hiet pinnassa ja toivoin kuolemaa. Olo oli sekä psyykkisesti että fyysisesti sanoinkuvaamattoman katastrofaalinen.

Nyt olen lopettamassa lopullisesti. Ensimmäisen vuorokauden aikana ei ole ollut mitään viime kertaan verrattavaa seinillä kiipeilyä. Joissakin toimissa muistan tupakoineeni aiemmin, kuten aamulla, ruokailun jälkeen, pitäessäni tauon jossain kotitalous-, tai muissa töissä jne.

Tein vasta eilen tietoisen päätöksen lopettamisesta. Tähän asti tupakan tarve on vähentynyt itsestään lopetettuani kofeiinin käytön. Kofeiinin käytön loppuaikana 40-50 savuketta päivässä päivässä oli vähentynyt itsestään 10-15 kappaleeseen stressaavina aikoina, ja hyvinä päinä alle viiteen. nyt se saa jäädä tykkänään.

Ratkaisevana tekijänä tupakoinnin lopettamiselle on kofeiini, joka on suoraan verrannollisessa suhteessa tupakoimisen kanssa maksan toiminnan vuoksi. Annan tieteen puhua puolestaan.


"Jo varsin vähäinen päivittäinen tupakointi saa aikaan CYP1A2-entsyymi-induktiota, ja induktiovaikutus voimistuu tupakointimäärän kasvaessa. Tupakoimattomaan verrattuna 1-5 savukkeen päivittäisen tupakoinnin on raportoitu lisäävän kofeiinin puhdistuman 1,22-kertaiseksi, 6-10 savukkeen 1,47-kertaiseksi, 11-20 savukkeen 1,66-kertaiseksi ja yli 20 savukkeen 1,72-kertaiseksi (Tantcheva-Poór ym. 1999)."

"Entsyymi-induktio alkaa palautua pian tupakoinnin lopettamisen jälkeen mutta normalisoituu vasta 2-4 viikon kuluessa. Kofeiinin puhdistuman on raportoitu laskevan kahden päivän tupakoimattomuuden jälkeen 20 % (vaihteluväli 6 %-33 %), ja 1-2 viikon kuluttua puhdistuma oli 36 % (vaihteluväli 24 %-58 %) pienempi tupakoinnin lopettamista edeltäneeseen tasoon verrattuna (Faber ja Fuhr 2004). Tuoreessa tutkimuksessa seurattiin CYP1A2-entsyymiaktiviteetin muutosta tupakoinnin lopettamisen myötä. Ennen tupakoinnin lopettamista entsyymiaktiivisuus oli tupakoijilla keskimäärin 1,55-kertainen tupakoimattomiin verrattuna. Neljä viikkoa tupakoinnin lopettamisen jälkeen entsyymiaktiivisuuden todettiin pienentyneen 79 %:lla tutkituista (jopa 7,3-kertainen lasku) ja suurentuneen 4 %:lla. Aktiviteetissa merkittävää muutosta ei todettu 17 %:lla (Dobrinas ym. 2011). Nikotiinikorvaustuotteiden käyttäminen tupakasta vieroituksessa ei estä tai hidasta entsyymi-induktion palautumista, sillä induktiovaikutus ei liity nikotiiniin vaan tupakansavun PAH-yhdisteisiin."

"PAH-yhdisteet eivät ole ominaisia pelkästään tupakansavulle, vaan niitä syntyy orgaanisen aineen epätäydellisen palamisen seurauksena yhtä lailla kannabista poltettaessa (Zullino 2002) tai hiiligrillissä ruokaa valmistettaessa (Sweeney ja Grayling 2009). Myös ristikukkaisten vihannesten kuten parsakaalin tai ruusukaalin runsas syöminen voi aiheuttaa CYP1A2-entsyymin induktiota (Sweeney ja Grayling 2009)."

"Teofylliini metaboloituu pääasiallisesti CYP1A2-entsyymin kautta. Sen puhdistuman on tupakoijalla todettu suurentuvan 58-100 % tupakoimattomiin verrattuna, ja tupakoinnin lopettamisen jälkeen pienenevän jo viikossa 35 % (Zevin ja Benowitz 1999). Teofylliini on tyypillinen pienen terapeuttisen leveyden omaava lääke. Teofylliinipitoisuuden suurentuessa tupakoinnin lopettamisen myötä voi tyypillisinä haittavaikutuksina ilmaantua takykardiaa, vapinaa, päänsärkyä ja vatsaoireita. Annosmuutoksen tarpeen arvioimiseksi kliinistä tilaa tulee seurata ja tarvittaessa määrittää teofylliinipitoisuus. Kofeiini metaboloituu lähes täysin CYP1A2-reittiä. Mikäli kahvin tai muiden kofeiinipitoisten tuotteiden nauttiminen on ollut runsasta, tupakoinnin lopettamisen myötä kofeiinipitoisuus voi nousta suureksi. Siitä aiheutuvat oireet kuten sydämen tykyttely ja vapina tulkitaan usein vieroitusoireiksi tai nikotiinikorvaustuotteista aiheutuviksi. Kofeiinin saantia suositellaan vähentämään tupakointia lopettaessa (Kroon 2007)."

"CYP1A2-entsyymin perusaktiivisuudessa on monikymmenkertaisia yksilökohtaisia eroja (Gunes ja Dahl 2008). Erot ovat siis huomattavasti suurempia kuin ne muutokset, joita tupakointi voi aiheuttaa. Jos käytetty lääkeannos määräytyy kliinisen vasteen tai tiettyjen seurattavien suureiden mukaan, ei tätä taustaa vasten lääkkeiden annostelun kannalta ole niinkään olennaista, tupakoiko potilas vai ei, vaan se aloittaako tai lopettaako hän tupakoinnin tiettyjen kapean terapeuttisen alueen lääkkeiden käytön aikana. Kun on kyse lääkkeestä, jota käytetään vakioannoksella tai muulla kuin vasteen perusteella säädettävällä annoksella, on oleellista tietää tupakoinnin mahdollinen vaikutus lääkkeen tehoon. Tieto tupakoinnin heikentävästä vaikutuksesta lääkehoidon tehoon on omiaan lisäämään potilaan motivaatiota tupakoinnin lopettamiseen."


Lainaukset; Duodecim

Artikkeli poistettiin Duodecimin nettijulkaisusta sen jälkeen, kun vaadin THL:ää lopettamaan nikotiinikorvaushoitojen markkinoinnin ja antamaan todistettua tieteeseen perustuvaa tietoa tupakoinnin lopettajille koska nikotiinilla ei ole mitään tekemistä tupakointiriippuvuuden kanssa, eikä THL:n toimenkuvaan kuulu toimia tietellisen tiedon vastaista propagandaa tarjoavan teollisuuden markkinamiehenä. THL ei tietenkään muuttanut nikotiinikorvaushoitojen markkinointia, eikä puhua pukahtanut kofeiinin aiheuttamasta kemiallisesta riippuvuudesta yhtään mitään.